Десетте най-странни религиозни ритуали

Религията, независимо от нейната форма и разновидност, от стотици години играе сериозна роля в живота на Земята. Хората от всички краища на света приемат да водят живота си спрямо различни разбирания, обичаи и вярвания. Всяка религия има своите особени ритуали, струващи се на останалите хора ...

Виж повече

Изкуството на гурмето - апотеоз на фините рецептори

В „Гурме културата” се цени не толкова желязното спазване на правилата, а свободната импровизация и творческият дух. Думата гурме обобщава определен стил на живот, а не само култура на консумация, асоциираща се с хубава храна и напитки

Виж повече