След попълване  на регистрационната форма в сайта на Академия Живей Елегантно, Вашата регистрация  за участие в избраното от от Вас обучение  е направена.

Вашето място за участие ще бъде резервирано за 5 /пет/ дневен срок от дата на регистрация, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за участие.

При незаплащане на таксата за участие в 5 /пет/ дневния срок мястото Ви ще бъде освободено, в полза на други желаещи участници.

Правото Ви на участие в обучение възниква при заплащане на таксата за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 5 /пет/ дни, преди датата на събитието, при което заплатената такса за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие по-късно от 5 /пет/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от Академия Живей Елегантно. 

Академия Живей Елегантно  си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При  отмяна на обучебието, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. Академия Живей Елегантно  не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара.

Прехвърляне правото на участие в обучение, от едно лице на друго може, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща  до Академия Живей Елегантно contact@lea-academy.eu.