ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ФОТОГРАФИЯТА

Дата на провеждане:    13.10.2022. (`четвъртък)

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10

(в бизнес сградата на „Риск енжинеринг“ АД)

Продължителност на курса:

18.30 – 21.00 ч.

 

Регистрация
Данни за фактура
Сума за плащане
BGN
Начин на плащане