АБВ НА АРТИСТА - МАСТЪР КЛАС НА ДАРИЯНА КУМАНОВА И GIOVANNI LATERZA

1 05.11.2022 05.11.2022 10.00 ч. - 16.00 ч. Доц. Дарияна Куманова
Виж повече
МЕДИЙНО ПОВЕДЕНИЕ

1 22.11.2022 22.11.2022 18.30 - 21.00 доц. Георги Лозанов
Виж повече