@Courses


Присъствено
23 март 2023 | 18:30 - 21:00
Присъствено
09 март 2023 | 18:30 - 21:30
Присъствено
16 февруари 2023 | 18:30 - 21:00
Присъствено
02 февруари 2023 | 18:30 - 21:00
Елегантният четвъртък
Присъствено
19 януари 2023 | 18:30 - 21:00
Присъствено
27 октомври 2022 | 18:30 - 20:30
Елегантният четвъртък
Присъствено
29 септември 2022 | 18:30 - 21:00
Присъствено
07 юли 2022 | 18:30 - 20:30
Елегантният четвъртък
Присъствено
19 май 2022 | 18:30 - 21:30