Д-Р ГЕОРГИ МИШЕВ: МАГИЯТА Е СВЪРЗАНА И С ИДЕЯТА ЗА ТАЙНАТА, ЗАЩОТО ХОРАТА ВЯРВАТ, ЧЕ АКО Я СПОДЕЛЯТ, ТЯ ЩЕ ИЗГУБИ СИЛАТА СИ

Д-Р ГЕОРГИ МИШЕВ: МАГИЯТА Е СВЪРЗАНА И С ИДЕЯТА ЗА ТАЙНАТА, ЗАЩОТО ХОРАТА ВЯРВАТ, ЧЕ АКО Я СПОДЕЛЯТ, ТЯ ЩЕ ИЗГУБИ СИЛАТА СИ