БИЗНЕС ЕТИКЕТ НАВРЕМЕ И  НА МЯСТО

14 November 2024|18:30 - 20:30|София, ул."Вихрен" №10 (бизнес сграда на "Абилико" АД)
In attendance

Дата на провеждане:  14.11.2024 г.

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10

(в бизнес сградата на „АБИЛИКО“ АД)

Продължителност на обучението: 18.30 ч. – 20.30 ч.

 

Колко много събития могат да се случат в живота на съвременните бизнес хора в рамките на една седмица – от строго формални бизнес срещи, неформални бизнес обяди, международни конференции и онлайн срещи, до важен коктейл или благотворителен бал. А правилата за общуване, облекло, поздрави и поведение са много и различни в съответния контекст и култура.  

Умението да се представяте добре навсякъде, при всякакви обстоятелства, с увереност и самочувствие, е умение, което може да се изгради и всеки може да придобие.  

 

Програмата включва:

1. Кои са правилата и нормите за поведение в обществото, в офиса, по време на бизнес среща, на формални и неформални събития, на коктейл и др? 

2. Как да разчитате правилно дрес кода, дори когато не е упоменат в поканата? 

3. Как да се подготвите за различни събития? 

4. Как да сте убедителни и уверени в различни компании и събитийни постановки? 

5. Как да общувате успешно на networking събития? 

6. Как да се представяте и как да представяте други хора? 

7. Как да започнете и как да поддържате разговор във формална и неформална среда? 

8. Как да оставите трайна следа и да бъдете приятна и желана компания? 

 

Преференциална цена  до   31 август 2024 г. -  125 лева

Цена:   150 лева за участник

 

Satisfied students

Violeta Borisova - business lady

Violeta Borisova - business lady

I am delighted by the professionalism and energy with which work is done at the "Live Elegantly" Academy! I recommend the corporate training teams. They think out of the box and with a huge result and return. Personally, it was a big plus for me that training sessions were held at a time convenient for me and my staff.

Teodora - visual artist

Teodora - visual artist

"I had the privilege of attending "Elegant Thursday" at the "Live Elegantly" Academy. I met with inspiring people, I touched great talents. Thank you!"

Desislava Morales - actress

Desislava Morales - actress

"Live elegantly" Academy, you manage to create an amazing atmosphere! With you, I feel part of a very special society.

Tsvetelina Marinova - performer

Tsvetelina Marinova - performer

The art trainings of the "Live Elegant" Academy have no analogues. I am happy that I was able to take part in the music master classes. The contacts I have made are invaluable.
 

Other training