проф. д-р. Даниела Илиева
-Business label

проф. д-р. Даниела Илиева

Проф. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol (Брюксел, Белгия)

Проф. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър – консултант по Бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol (Брюксел, Белгия). Сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг. Профилът й включва богат опит с бизнес етикет и протокол, бизнес коучинг, бизнес комуникации, мениджмънт на бизнес процеси, междукултурни комуникации и презентационни умения.

Експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска степен по Икономика (Социално управление) и е добила академичната длъжност доцент по Мениджмънт на бизнес процеси и бизнес комуникации с основен академичен труд книга на тема „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”).

Преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Софийски университет “Св.Климент Охридски”, в УНСС, в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и международния факултет на University of Sheffield.

Последната й книга, “Комуникация НАвреме и НА място” изследва задълбочено тенденциите в бизнес общуването, вербалната, невербалната, писмената и дигиталната комуникация, и разкрива разнообразие от ефективни техники.

Често е канена като гост-лектор за различни академични и бизнес събития. Единствен трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа. Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, TRACE, Novartis, Junior Achievement Bulgaria, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Института по публична администрация, големи кантори, както и други частни и правителствени организации.

Past training

Business label
In attendance
23 November 2022 | 18:30 - 20:30
Business label
In attendance
01 December 2022 | 18:30 - 20:30
Business label
In attendance
21 March 2023 | 18:30 - 20:30

Other Lecturers

д.х.н. Нина Анчева
-Social label

д.х.н. Нина Анчева

д.х.н. Нина Анчева
Калоян Куманов
-Psychology of success

Калоян Куманов

Калоян Куманов
Мадлен Алгафари
-Psychology of success

Мадлен Алгафари

Мадлен Алгафари
д-р Анелия Милушева
-National traditions and religious rites

д-р Анелия Милушева

д-р Анелия Милушева
Мартина Вачкова
-Social label

Мартина Вачкова

Мартина Вачкова
Маргарита Петкова
-The Elegant Thursday

Маргарита Петкова

Маргарита Петкова
д-р Георги Мишев
-National traditions and religious rites

д-р Георги Мишев

д-р Георги Мишев
Мариана Векилска
-Psychology of success

Мариана Векилска

Мариана Векилска
Зоя Кирилова
-Social label

Зоя Кирилова

Зоя Кирилова
ДЕСИ БАНОВА-ПЛЕВНЕЛИЕВА
-The Elegant Thursday

ДЕСИ БАНОВА-ПЛЕВНЕЛИЕВА

ДЕСИ БАНОВА-ПЛЕВНЕЛИЕВА
Аня Пенчева
-The Elegant Thursday

Аня Пенчева

Аня Пенчева
Деси Моралес
-The Elegant Thursday

Деси Моралес

Деси Моралес
Magdalena Gigova
-Psychology of success

Magdalena Gigova

Magdalena Gigova
Зор Алеф
-The Elegant Thursday

Зор Алеф

Зор Алеф
Здрава Каменова
-The Elegant Thursday

Здрава Каменова

Здрава Каменова
Ивелина Рускова
-Psychology of success

Ивелина Рускова

Ивелина Рускова
Меглена Бенева
-Psychology of success

Меглена Бенева

Меглена Бенева
Богдана Карадочева
-Social label

Богдана Карадочева

Богдана Карадочева
Ана Динкова
-Business label

Ана Динкова

Ана Динкова
Диана Дафова
-Social label

Диана Дафова

Диана Дафова
Койна Русева
-The Elegant Thursday

Койна Русева

Койна Русева
Ели Динкова и Емил Магрисо
-Business label

Ели Динкова и Емил Магрисо

Ели Динкова и Емил Магрисо
Петър Кирков
-Teen label

Петър Кирков

Петър Кирков
Ели Динкова
-Psychology of success

Ели Динкова

Ели Динкова
Юлияна Антонова-Мурата
-Social label

Юлияна Антонова-Мурата

Юлияна Антонова-Мурата
Иван Тафров
-Social label

Иван Тафров

Иван Тафров
Силвия Лулчева
-Social label

Силвия Лулчева

Силвия Лулчева
Росица Филкова
-Social label

Росица Филкова

Росица Филкова
Искра Милкова-Ангелова
-Build a media image

Искра Милкова-Ангелова

Искра Милкова-Ангелова
Бертолд Кейнар
-Psychology of success

Бертолд Кейнар

Бертолд Кейнар
Кристина Крънчева
-Business label

Кристина Крънчева

Кристина Крънчева
Звездeлина Лютфи
-Psychology of success

Звездeлина Лютфи

Звездeлина Лютфи
Лилия Йотова
-Psychology of success

Лилия Йотова

Лилия Йотова
Цвети Георгиева
-Psychology of success

Цвети Георгиева

Цвети Георгиева
Д-р Антонина Кардашева
-Psychology of success

Д-р Антонина Кардашева

Д-р Антонина Кардашева
Доц. Дарияна Куманова
-Psychology of success

Доц. Дарияна Куманова

Доц. Дарияна Куманова
доц. Георги Лозанов
-Build a media image

доц. Георги Лозанов

доц. Георги Лозанов
проф. Даниела Бобева
-Psychology of success

проф. Даниела Бобева

проф. Даниела Бобева
Милена Иванова Еа
-Psychology of success

Милена Иванова Еа

Милена Иванова Еа
Емил Магрисо
-Psychology of success

Емил Магрисо

Емил Магрисо
Дими Йорданова-Командучи
-Psychology of success

Дими Йорданова-Командучи

Дими Йорданова-Командучи
Мария Лалева
-Social label

Мария Лалева

Мария Лалева
Силвия Кацарова
-The Elegant Thursday

Силвия Кацарова

Силвия Кацарова
Калина Кузманова
-Build a media image

Калина Кузманова

Калина Кузманова

Satisfied students

Violeta Borisova - business lady

Violeta Borisova - business lady

I am delighted by the professionalism and energy with which work is done at the "Live Elegantly" Academy! I recommend the corporate training teams. They think out of the box and with a huge result and return. Personally, it was a big plus for me that training sessions were held at a time convenient for me and my staff.

Teodora - visual artist

Teodora - visual artist

"I had the privilege of attending "Elegant Thursday" at the "Live Elegantly" Academy. I met with inspiring people, I touched great talents. Thank you!"

Desislava Morales - actress

Desislava Morales - actress

"Live elegantly" Academy, you manage to create an amazing atmosphere! With you, I feel part of a very special society.

Tsvetelina Marinova - performer

Tsvetelina Marinova - performer

The art trainings of the "Live Elegant" Academy have no analogues. I am happy that I was able to take part in the music master classes. The contacts I have made are invaluable.
 

Other training