Общи условия

Общи условия

Настоящите общи условия са леснодотъпни чрез сайта lea-academy.eu и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Същите регламентират отношенията между “АКАДЕМИЯ – ЖИВЕЙ ЕЛЕГАНТНО” ООД и лицата ползващи сайта и виртуалния  пост терминал за извършване на плащане на обучения и събития организирани от Академия „Живей елегантно“,  находящ се на www.lea-acadmy.eu.

 

Дефиниции

  • АКАДЕМИЯ – ЖИВЕЙ ЕЛЕГАНТНО ООД  със седалище и адрес на управление: гр. гр. София, р-н Витоша, ул. Вихрен 10, EИК 206146277, тел: 0892 368 312, e-mail: contact@lea-academy.eu
  • „САЙТ“–  уебсайта на адрес lea-academy.eu
  • ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ– виртуалният пос терминал, находящ се на lea-academy.eu предоставящ възможност за заплащане  на обучения и събития през Интернет.
  • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“–  с кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация 

След попълване  на регистрационната форма в сайта на Академия Живей Елегантно, Вашата регистрация  за участие в избраното от от Вас обучение (събитие)  е направена.  Заявки за участие  могат да правят само  приели общите условия. Полученото потвърждение на Вашия e-mail адрес е  доказателство за приемането на Вашата заявка  за участие в обучение или събитие. 

 

Вашето място за участие ще бъде резервирано за 3 /три/ дневен срок от дата на регистрация, в който срок следва да бъде заплатена и таксата за участие.

 

Всички посочени цени в онлайн магазина  на сайта са в български лева. 

 

Плащането може да се изпърши по банков път или с дебитна/ кредитна карта през виртуалния пос терминал на ДСК, който се намира на сайта. Всички плащания се извършват  само в български лева.

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лева. 

Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

При незаплащане на таксата за участие в три дневния срок мястото Ви ще бъде освободено, в полза на други желаещи участници.

 

Получаване

След получен e-mail и потвърждение за направената заявка и успешно плащане, билетът се изпраща в електронен вариант на посочената от Вас електронна поща.

 

Отказ

Отказ от участие е възможно да бъде направен до 3 /три/ дни, преди датата на събитието, при което заплатената такса за участие се възстановяват в пълен размер. При отказ от участие по-късно от 3 /три/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване, но участието може да бъде прехвърлено за следващ семинар, организиран от АКАДЕМИЯ „ЖИВЕЙ ЕЛЕГАНТНО“ . 

 

Прехвърляне правото на участие в обучение, от едно лице на друго може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща  до АКАДЕМИЯ  ЖИВЕЙ ЕЛЕГАНТНО“ contact@lea-academy.eu.

АКАДЕМИЯ – ЖИВЕЙ ЕЛЕГАНТНО ООД запазва правото периодично да актуализира настоящите Общи условия.